Letselschade

Het kan ons allemaal overkomen; slachtoffer worden van een verkeersongeval, ziekte veroorzaakt op of door het werk of simpelweg een ongeval in of rond uw huis. Niet voor niets luidt het gezegde: “een ongeluk zit in een klein hoekje”.

U kunt op diverse manieren letsel oplopen. Als u gewond bent geraakt door bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval, mishandeling, een ander strafbaar feit of medisch onzorgvuldig handelen. Ook wanneer er sprake is van een beroepsziekte of in het slechtste geval zelfs overlijden kan dit vaak grote financiële gevolgen hebben voor u en uw naasten.

Denk aan het wegvallen van uw vaste inkomen, extra ziektekosten, extra kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten of extra kosten voor klussen in en rond uw huis zoals verven, tuinieren, auto wassen et cetera. Dit kan al snel in de duizenden euro’s lopen. Als daarbij uw inkomsten dalen, bijvoorbeeld omdat uw loon niet volledig wordt doorbetaald, u ontslagen wordt of in een WIA-uitkering belandt, dan komt u al snel in de financiële problemen.

Wanneer u door toedoen van een ander letsel hebt opgelopen en die ander daarvoor aansprakelijk is, moet die persoon uw schade vergoeden. Als eisende partij moet u aantonen dat die ander aansprakelijk is, welke schade u daardoor hebt geleden én u moet bewijs leveren voor het (medisch causale) verband tussen het ongeval en de geleden schade.

Ons letselschade team is gespecialiseerd in het verhalen van geleden en nog te lijden letselschades. Wij hebben allen een specialisatieopleiding personenschade gevolgd en daarnaast hebben onze advocaten, door kennis en ervaring, inzicht in de werk- en denkwijze van de aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit kan een groot verschil zijn bij de uiteindelijke letselschaderegeling. Wij behandelen zorgvuldig uw letselschade zaak en op uiteenlopende gebieden: schade, smartengeld, arbeidsongeval en medische fouten. We gaan graag het gesprek met u aan om te kijken waarmee we u van dienst kunnen zijn.

U kunt de letselschade specialisten bereiken via telefoonnummer 0186-614477 of via letselschade@vqh.nl.

Team Letselschade

Heeft u een vraag over Letselschade?

Wanneer u dit formulier invult, zullen wij uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Mochten we er niet meteen uitkomen, dan nodigen we u graag uit op kantoor om uw vraagstuk door te nemen.