Scheiden kan op verschillende manieren. Een verzoek op tegenspraak, waarbij ieder een eigen advocaat in de arm neemt of via mediation.

Als je samen besluit om een advocaat mediator in te schakelen om de scheiding te regelen leert de ervaring dat dit de meest duurzame manier is om te scheiden. Maar wat wordt nu bedoeld met duurzaam? Daarmee wordt aangegeven dat de uiteindelijke gevolgen van de scheiding  voor ieder van de partijen makkelijker te accepteren zijn, wellicht omdat je zelf invloed hebt op de afspraken die er voor het beëindigen van de relatie gemaakt moeten worden. Die afspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op de verdeling van de zorgtaken voor de kinderen, maar ook op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Juist wanneer je het samen niet eens bent is het verstandig om een mediator in te schakelen , zodat je samen alsnog kunt proberen tot goede afspraken te komen. Indien ieder een eigen advocaat in de arm neemt, zien we vaak dat de standpunten juist verharden en komt u wellicht in een hele nare, langdurige en kostbare scheiding terecht en bereikt u het tegenovergestelde van wat u wilt.

Het uitgangspunt bij mediation is dat u op een respectvolle manier uit elkaar gaat, hetgeen ook in het belang van de (eventuele) kinderen is. Immers, als er kinderen in de relatie zijn, dan zijn die er niet bij gebaat dat zij op enige wijze bij de problematiek die tussen ouders speelt worden betrokken.

Voor iedereen die gaat scheiden en die dat via mediation wil doen, moet duidelijk zijn dat een mediator geen relatietherapeut is. Een advocaat mediator is getraind in het beheersen van conflicten en heeft kennis van zaken, zodat informatie gegeven kan worden over juridische en financiële aspecten waar je bij een scheiding mee te maken kan krijgen.

De praktijk wijst uit dat mediation meestal de beste, de snelste en goedkoopste manier is om uit elkaar te gaan.